Cruciaal voor een sterke en gezonde grasmat

Maaihoogte

Cruciaal voor een optimaal gazon is de maaihoogte van het gras. Het merendeel van de gazons wordt eigenlijk te kort gemaaid.

De lengte van de spriet houdt verband met de lengte van de wortel. Hoger maaien betekent een sterker wortelstelsel waardoor meer water en voedingsstoffen opgenomen kunnen worden. De volgende vuistregel is hier van toepassing:
Per maaibeurt mag niet meer dan 1/3 van de lengte gemaaid worden.

Als je normaal op 3cm maait, mag je bij 4cm de grasmachine weer uithalen. Die ene centimeter betekent ongeveer om de drie dagen maaien. Zeker tijdens groeizaam weer.

Minder onkruid

Met hoger gras krijgt onkruid ook minder kans om te groeien. Dit omdat het licht de bodem niet zo rap bereikt en onkruidzaden dus niet kunnen  ontkiemen. 

Kringloop

Een goede bodem is in staat om meer vocht vast te houden gedurende een langere periode.
Bladeren en veel compost doen het gras stikken. Toch kunnen we ook op het gras een kringloop van voedingsstoffen sluiten. Dit door het gemaaide gras te mulchen. De mulch vermindert verdamping en omdat de gassnippers klein zijn, worden ze snel verteerd.

Verticuteer en belucht minstens één keer per jaar

Naast water en voedingsstoffen is voldoende lucht in de bodem cruciaal voor een gezond gazon. 
Zowel hete zomers als fikse buien zorgen voor bodemverdichting en een gebrek aan lucht. 
Verticuteer daarom minstens éénmaal per jaar, liefst tweemaal. 

Een niet te kort gazon met lange wortels en een goede bodemstructuur bergen bovendien veel water op tijdens hevige regenbuien. 

Tips & tricks

Beluchten / verticuteren

Beluchten en verticuteren zijn twee verschillende bewerkingen. Met verticuteren verwijder je mos en snijd je de wortels door om nieuwe groei te stimuleren. Om te beluchten prik je gaatjes in het gras, voor een betere toevoer van water en lucht.

Is het gras zo zacht als een dekbed, dan is verticuteren de juiste optie.
Is de grasmat zo hard als beton, dan zal er belucht moeten worden.

Organische mest

Gebruik altijd organische mest en dien dit bij voorkeur om de zes tot acht weken toe. In plaats van één keer per jaar een grote hoeveelheid, liever zes keer een lagere dosis.

De grasranden

De randen van een gazon zijn kwetsbaar. Vaak ligt één wiel van de grasmaaier in de border, waardoor de maaier lager ligt.
Hierdoor wordt het gras te kort gemaaid aan de randen en krijgen onkruid en mos vrij spel.

Zorg ervoor dat de border niet te diep ligt en dat de randen niet te kort gemaaid worden.